Informasjon om overgang fra Vy til Go-Ahead

Det nærmer seg overgangen til ny operatør på vår togstrekning. Den skjer 15.12. Pendlerforeninga hadde i går 19.nov. møte med to repr. for Go-Ahead. Vi opplevde at det var positive signaler til mye av det vi tok opp, og at Go-Ahead er opptatt av å gjøre det best mulig for pendlerne og andre passasjerer. Det er imidlertid lite trolig at det kan bli store forbedringer første året. Det blir svært lite endringer første året.

Noen punkter fra informasjonen vi fikk.

Vi kan bruke Vy-appen som før til bilettkjøp m.v. Den skal brukes etter overgangen også. På sikt vil Go-Ahead utvikle sin egen app.

Det blir ingen ruteendringer første driftsår.

Av nettsidene har det sett ut til at vi måtte begynne å kjøpe plassbilletter. Det er ikke riktig. Vi som kjøper måneds eller ukesbilletter forholder oss akkurat som før.

Vi regner med at vi kan fortsette med morgenkaffe i kafèvogna første tirsdag i måneden.

Vi legger ved referat fra møtet.Møte Vest-Agder Pendlerfor og Go-Ahead nov2019b

Audnedal stasjon – oppgradering – busstransport

Audnedal stasjon stenges i forbindelse med oppgradering. Arbeidet med oppgradering vil forgå fra 1. april til 27. juni. Det blir da busskjøring til og fra Marnardal stasjon i denne perioden.

Under ligger rute for buss mellom Marnardal og Audnedal fra 1. april.

Man finner den samme ruta på:

— www.nsb.no

— Meny (oppe i høyre hjørne)

— Rutetider

— Rutetabell – Finn togruter her

— Rute 50

Salgssystemene er nå også oppdatert.

Østgående:


Vestgående:

Medlemsmøte – Årsmøte

  Torsdag 7. mars 2019 kl 07.12

I KAFÈVOGNA PÅ MORGENTOGET

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon.

Vi får med oss Dag Brekkan – strekningsleder NSB.

Han orienterer blant annet om følgende :

*       Om NSB`s arbeid med overgangen til Go-Ahead

*       Arbeider på Audnedal Stasjon – busskjøring.

Har du ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Vi må også ha valg. Stein Erik Watne og Jørgen Sæbø utgjør styret nå. Solveig Vrålstad og Berit Olsen er varamedlemmer.

Forslag til nye kandidater mottas med takk. Vi ser gjerne at andre overtar.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Hilsen

Jørgen Sæbø (leder).

MEDLEMSMØTE/ÅRSMØTE

Onsdag 13. desember 2017 kl 07.12

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon

– i kafèvogna på morgentoget.

Hovedtema blir sikkerhet , Roy Ramsland fra BaneNOR orienterer om dette :

*        Sikkerhet – særlig om sikkerhet i tuneller. Hvilke erfaringer blei gjort under øvelsen i Hægebostadtunellen tidligere i høst ?

*        Arbeid på banen – opplegg med buss for tog.

*        Opprusting av stasjoner.

*        Litt om hva som er gjort siste år i Pendlerforeninga.

*        Valg – Jørgen Sæbø og Stein Erik Wathne kan forstette et år til, men hvis  noen vil overta er vi glade for det.

Har du andre ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Alle som er interessert er velkommen til å delta selv om en ikke er medlem..

Hilsen

Jørgen Sæbø (form.)

Stein Erik Watne (nestform.)

Medlemsmøte/Årsmøte 7.des.

Innkalling til

Medlemsmøte/Årsmøte i Vest-Agder pendlerforening  

Onsdag 7. desember 2016 kl 07.12

PÅ MORGENTOGET

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon.

Vi får med oss Dag Brekkan – strekningsleder nsb.

Han orienterer blant annet om følgende :

*       Arbeider på linja neste år

*       Wifi og mobildekning på toget

*       Lokaltogutredning

*       Eventuell endringer framover.

Har du andre ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Vi må også ha valg. Vi (Stein Erik og Jørgen) kan forstette et år til, men vi ser gjerne at andre overtar.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Hilsen Jørgen Sæbø (form.) Stein Erik Watne (nestform.)

 

 

Billigere månedskort

Fra 14. oktober blir både NSB månedskort 20% rimeligere.

Se https://www.nsb.no/togbilletter/prisreduksjon?utm_source=DynamicsMarketing&utm_medium=Email&utm_campaign=PB+med+20+%25+reduksjon+(2)&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=gljdjljp-gpqlptzsd

Hilsen Vest-Agder pendlerforening

Arbeid på jernbanen neste år

Pendlerforeninga skreiv brev til nsb og jernbaneverket om arbeidene på jernbanen i 2017. Vi har fått følgende svar:

«Det er riktig at Jernbaneverket neste år skal gjennomføre omfattende vedlikeholdsarbeider på Sørlandsbanen, herunder fornyelse av kontaktledning. Dette vil innebære periodevise stengninger av linjen der arbeidene pågår.

Også vi stiller oss positive til de vedlikeholds- og fornyelsesarbeider som både er planlagt og som allerede pågår. Men vi har tatt opp med Jernbaneverket at arbeidet må gjennomføres på en måte som i minst mulig grad berører de togreisende, og i mindre grad enn det i utgangspunktet er planlagt. Det pågår fortsatt en dialog mellom NSB og Jernbaneverket om dette.

Slik arbeidet pr i dag er planlagt, vil det imidlertid i liten grad gå ut over pendlertrafikken til / fra Kristiansand første del av 2017. Dvs. at togene 708 og 723 skal kjøres uhindret av arbeidet. I perioden 11.12.16 til 09.12.17 vil det mellom kl. 12.25 og 17.45 mandag – torsdag kjøres buss for tog mellom Moi og Egersund. Det vil berøre togene 715, 719, 724 og 730. Det er i tillegg planlagt arbeider mellom Moi og Kristiansand mandag – torsdag fra 2.kvartal 2017 til 09.12.17. For disse arbeidene har Jernbaneverket foreløpig ikke avklart konsekvensene for toggangen, men NSB har gitt tilbakemelding om at arbeidene må ta hensyn til pendlertrafikken og at tog utover 715, 719, 724 og 730 ikke må berøres.

Hilsen
Andreas Hægstad Plansjef, NSB Trafikk og Plan»

Det ser altså forholdsvis positivt ut for oss som pendler til jobb på denne strekningen.

Vest-Agder pendlerforening