Omlegging av informasjonstjenesten

Fra 1. mars blir informasjonstjenesten overført fra Kristiansand til Stavanger. I praksis betyr det at togleder i Stavanger blir ansvarlig for informasjon over høyttaler.

Vi håper og tror det blir en forbedring. Meld gjerne i fra om informasjonen uteblir eller er feil men samtidig må vi ta høyde for innkjøringsproblemer.

Høytalerinformasjon

På medlemsmøtet i høst orienterte Jernbaneverket om høytalerinformasjonen på stasjonene. Per i dag er det togleder i Kristiansand som leser opp meldingene. Planen var å overføre det til togleder Stavanger fra midten av januar. Vi har fått opplyst fra Jernbaneverket at det er utsatt til ca. 1. mars.