Ruteplan fra 14. desember

Ruteplanen fra 14. desember er nå tilgjengelig fra nettsidene til NSB.

Oppsummert så merker vi mest til at ettermiddagstogene får litt senere avgang fra Kristiansand (dagens tider i parantes) 14.08 (14.04) og 16.15 (16.06) samt at vi får en ny avgang kl. 19.13. Siste tog blir 21.15 (20.15).

Om morgenen er toget inne tre minutter før 7.42 (7.45). For neste tog blir der en merkbar endring, en time og sju minutter senere inne i Kristiansand 9.46 (8.39).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Fra 14. desember blir det flere togavganger på Sørlandsbanen.

Fra desember skal antall avganger på hverdager økes fra fem til åtte mellom Oslo og Kristiansand, og fra fire til sju mellom Oslo og Stavanger. Frekvensen skal også øke noe i helgene.

– Dette vil bli bedre for alle og vil gi jobbpendlerne en ny og bedre hverdag, sier Solvik-Olsen.

Les hele artikkelen hos NRK Sørlandet http://www.nrk.no/sorlandet/flere-togavganger-pa-sorlandsbanen-1.11936961

Pendlertoget er best

Pendlertoget er best

Fra og til Nodeland er det mellom 500-600 reisende hver uke, på hele strekket er det 2500 i måneden som tar toget på morgenen og tilbake om ettermiddagen.

– Behagelig, sosialt og raskt, oppsummerer Gloria Berglund fra Finsland.

Les hele artikkelen hos Jeg kjører grønt.

God sommer

For de fleste er skolen slutt og mange av oss som reiser med tog er på ferie i store deler av juli. Derfor tar vi en pause og vil ikke varsle om forsinkelser eller andre hendelser i juli.

Med ønske om en fortsatt god sommer.

Opprettholder dagens stoppmønster

En særdeles hyggelig påskehilsen fra NSB som forsikrer Pendlerforeningen om at flere avganger på Sørlandsbanen ikke vil føre til færre stopp og nedlagte stasjoner på Sørlandet.

Dag Brekkan i NSB sier det ikke blir færre stopp på Sørlandet som følger av flere avganger.
– På strekningen vest for Kristiansand vil vi opprettholde dagens stoppmønster. Det tror vi er en god nyhet for Pendlerforeningen, sier markedsansvarlig for Sørlandsbanen og Jærbanen Dag Brekkan.

Les hele artikkelen på NRK Sørlandet

Pressemelding – sovekupe eller totimersfrekvens?

Besk bismak

NSB har lagt fram et forslag til ny ruteplan fra desember som de mener forbedrer togtilbudet på Sørlandsbanen, men lederen i Vest-Agder Pendlerforening er helt uenig i dette. «Forslaget har en besk bismak», sier en opprørt leder om NSBs planer, som fører til at 9 togstopp fjernes mellom Kristiansand og Moi.

Økt frekvens men redusert tilbud?

NSB forsøker å gjøre alle til lags ved å foreslå øket antall avganger på Sørlandsbanen fra desember 2014 til nesten å bli et tog hver andre time (totimersfrekvens) og samtidig beholde nattoget med sovekupéer. For å få til dette, må materiellet som brukes til nattoget, lokomotiv med vogner, brukes i to avganger på dagtid. Dette materiellet kjører imidlertid med lavere hastighet og trenger lenger tid på å stoppe og starte på stasjonene sammenlignet med «Signaturtogene». Konsekvensen er at 9 togstopp må fjernes for å få ruteplanen til å gå opp. Storekvina og Gyland mister to daglige togstopp, og Moi, Snartemo, Audnedal, Marnardal og Nodeland mister ett.

Klar Statsråd

Statsråd Solvik Olsen er klar i sin tale fra Stortingets talerstol: «da er faktisk dagpendlere mye viktigere enn de få som reiser med nattog».

Kontaktinfo:
Terje Høyland | Leder
post@vest-agder.pendlerforening.no tlf: +47 915 54 490

Jernbaneverket vil ikke ruste opp stasjoner mellom Kristisand og Moi

Rullestolheis på Audnedal stasjon når ikke ned til plattformen

Togets rullestolheis mangler 10 cm på å ned til plattformen på Audnedal stasjon

Vest-Agder pendlerforening reagerer meget sterkt over manglende planer for opprusting av stasjoner som mangler tilfredsstillende plattform, det betyr at de neste 10 årene vil seks stasjoner fortsatt ha store mangler:
· Moi
· Sira
· Storekvina
· Snartemo (sekundærplattform)
· Audnedal
· Breland

Jernbaneverket har ikke satt av penger i sin handlingsplan for de neste 10 år. Hanne Dybwik fra Jernbaneverket skriver i en e-post: «det ikke inne tiltak på stasjonene mellom Kristiansand og Moi». I klartekst betyr det at utbedring av plattformene ikke vil skje innen 2019 men utbedres «på sikt». Heller ikke bro over sporene på Nodeland er med i planen. Dette kan verken pendlerforeningens medlemmer eller andre som reiser via disse stasjonene leve med!

Toget er et fantastisk kollektivtilbud for de indre bygder. Det gir tilgang til utdanning og arbeid og er helt avgjørende for å utvikle regionen videre.