Forsinkelser og planlagte arbeider

Pendlerforeningen forsøker å sende ut varsel via e-post dersom det oppstår større forsinkelser (over 30 minutter). Det er ikke noe automatisk varsel, vi følger med via NSB sine nettsider. Av den grunn kan vi overse noen forsinkelser.

Det er ingen større planlagte arbeider som vi kjenner til per 10.1.13