Klar tale, innfør totimersfrekvens!

Det har kommet mange sterke reaksjoner etter at Samferdselsdepartementet valgte bort totimersfrekvens på Sørlandsbanen. Felles for alle er at de forlanger at totimersfrekvens gjennomføres.

Brev fra Vest-Agder Pendlerforening til Samferdselsministeren
Brev fra Naturvernforbundet til Samferdselsministeren
Brev fra Lindesnesregionen til Samferdselsministeren
Fire fylkeskommuner vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen
Uttalelse fra Telemark fylkesutvalg Telemark fylkesutvalg
Aust-Agder fylkeskommune svært sterkt. Vi trenger et forbedret togtilbud!
Vest-Agder Krf protesterer mot at NSBs planer om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort!
Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Peter S Gitmark (Høyre i Vest-Agder)
Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF i Aust-Agder)
Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP i Telemark)
Ap-topp ut mot egen regjerings togplan
Skarp uttalelse om totimers frekvens ble møtt med applaus fra representantene i Marnardal kommunestyre
Dette kom som eit sjokk på meg at det ikkje vart realisert, seier ordførar Helge Sandåker
Ordførerne i Lister har sendt brev til Samferdselsdepartementet
Jernbaneforum Sør er urolig etter at departementet avslo ny ruteplan og ber om at saken vurderes på nytt med tanke på oppstart av totimersfrekvens fra desember 2013
Formannskapet i Arendal kommune vil sterkt beklage at departementet vil gå imot å styrke jernbanetilbudet til Sørlandet.
Totimesfrekvens på Sørlandsbanen – søknad om ruteforbedring fra Vest-Agder fylkeskommune