Medlemsmøte / Årsmøte 10.3.2020

Innkalling til

Medlemsmøte/Årsmøte   – Tirsdag 10. mars 2020 kl 07.12

I KAFÈVOGNA PÅ MORGENTOGET

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon.

Vi får med oss Dag Brekkan – fra Go-ahead.

Han orienterer blant annet om følgende :

*       Om situasjonen etter overgangen til Go-Ahead

*       Forslag til endring i ruter

*       Billettsystemet

Har du ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Vi må også ha valg. Stein Erik Watne og Jørgen Sæbø utgjør styret nå. Solveig Vrålstad og Berit Olsen er varamedlemmer.

Eventuell navneendring – forslag: Vestre Agder Pendlerforening.

Alle som er interessert er velkommen til å delta selv om de ikke er medlemmer.

Jørgen Sæbø (leder).

Ink. møte mars2020