Medlemsmøte – Årsmøte

  Torsdag 7. mars 2019 kl 07.12

I KAFÈVOGNA PÅ MORGENTOGET

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon.

Vi får med oss Dag Brekkan – strekningsleder NSB.

Han orienterer blant annet om følgende :

*       Om NSB`s arbeid med overgangen til Go-Ahead

*       Arbeider på Audnedal Stasjon – busskjøring.

Har du ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Vi må også ha valg. Stein Erik Watne og Jørgen Sæbø utgjør styret nå. Solveig Vrålstad og Berit Olsen er varamedlemmer.

Forslag til nye kandidater mottas med takk. Vi ser gjerne at andre overtar.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Hilsen

Jørgen Sæbø (leder).