MEDLEMSMØTE/ÅRSMØTE

Onsdag 13. desember 2017 kl 07.12

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon

– i kafèvogna på morgentoget.

Hovedtema blir sikkerhet , Roy Ramsland fra BaneNOR orienterer om dette :

*        Sikkerhet – særlig om sikkerhet i tuneller. Hvilke erfaringer blei gjort under øvelsen i Hægebostadtunellen tidligere i høst ?

*        Arbeid på banen – opplegg med buss for tog.

*        Opprusting av stasjoner.

*        Litt om hva som er gjort siste år i Pendlerforeninga.

*        Valg – Jørgen Sæbø og Stein Erik Wathne kan forstette et år til, men hvis  noen vil overta er vi glade for det.

Har du andre ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Alle som er interessert er velkommen til å delta selv om en ikke er medlem..

Hilsen

Jørgen Sæbø (form.)

Stein Erik Watne (nestform.)