Medlemsmøte/Årsmøte 7.des.

Innkalling til

Medlemsmøte/Årsmøte i Vest-Agder pendlerforening  

Onsdag 7. desember 2016 kl 07.12

PÅ MORGENTOGET

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon.

Vi får med oss Dag Brekkan – strekningsleder nsb.

Han orienterer blant annet om følgende :

*       Arbeider på linja neste år

*       Wifi og mobildekning på toget

*       Lokaltogutredning

*       Eventuell endringer framover.

Har du andre ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Vi må også ha valg. Vi (Stein Erik og Jørgen) kan forstette et år til, men vi ser gjerne at andre overtar.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Hilsen Jørgen Sæbø (form.) Stein Erik Watne (nestform.)