Omlegging av informasjonstjenesten

Fra 1. mars blir informasjonstjenesten overført fra Kristiansand til Stavanger. I praksis betyr det at togleder i Stavanger blir ansvarlig for informasjon over høyttaler.

Vi håper og tror det blir en forbedring. Meld gjerne i fra om informasjonen uteblir eller er feil men samtidig må vi ta høyde for innkjøringsproblemer.