Pressemelding – sovekupe eller totimersfrekvens?

Besk bismak

NSB har lagt fram et forslag til ny ruteplan fra desember som de mener forbedrer togtilbudet på Sørlandsbanen, men lederen i Vest-Agder Pendlerforening er helt uenig i dette. «Forslaget har en besk bismak», sier en opprørt leder om NSBs planer, som fører til at 9 togstopp fjernes mellom Kristiansand og Moi.

Økt frekvens men redusert tilbud?

NSB forsøker å gjøre alle til lags ved å foreslå øket antall avganger på Sørlandsbanen fra desember 2014 til nesten å bli et tog hver andre time (totimersfrekvens) og samtidig beholde nattoget med sovekupéer. For å få til dette, må materiellet som brukes til nattoget, lokomotiv med vogner, brukes i to avganger på dagtid. Dette materiellet kjører imidlertid med lavere hastighet og trenger lenger tid på å stoppe og starte på stasjonene sammenlignet med «Signaturtogene». Konsekvensen er at 9 togstopp må fjernes for å få ruteplanen til å gå opp. Storekvina og Gyland mister to daglige togstopp, og Moi, Snartemo, Audnedal, Marnardal og Nodeland mister ett.

Klar Statsråd

Statsråd Solvik Olsen er klar i sin tale fra Stortingets talerstol: «da er faktisk dagpendlere mye viktigere enn de få som reiser med nattog».

Kontaktinfo:
Terje Høyland | Leder
post@vest-agder.pendlerforening.no tlf: +47 915 54 490