Ref. – medlemsmøte 3. des. 2015

Referat fra medlemsmøte – Vest-Agder Pendlerforening!

 Møteleder: Jørgen Sæbø, leder –  Referent: H. Mjåland

Sted: Marnardal – Kristiansand         3.12.15 kl. 07.15

 Sak:

1. Valg

Leder: J. Sæbø (gjenvalg)

Nestleder: Ingeborg Eikeland (ny)

 2. Samferdselssjef i Fylkeskommunen, Vidar Ose, orienterte om samferdselsplanen og kollektivtransportplanen for V-A.

 Han snakket om å tilrettelegge en bedre kollektivtransport og om samordning mellom jernbane, havn, ny E-39 og Kjevik flyplass. Satser på å få mer gods på toglinjene. Bedre utbygging av strømforsyning ut på tog-nettet er nødvendig.

 Dagens stoppesteder for toget ønskes å være uendret. 2 timers frekvensen er viktig.

Plattformen på Audnedal må heves. Dette vil være en prioritert oppgave. Krav til lengde er blitt noe redusert.

Utfordring med forsinkelser fra Oslo. Regjeringen har planer om ombygginger.

Utreder lokaltog Vennesla – Kristiansand – Marnardal. Antakelig ferdig i januar.

Spørsmål fra Terje Høyland om billett-samarbeid mellom buss og tog. Dette er noe som det satses på. Noe er på gang. Det ble også nevnt om ruteplanen. Det blir ingen endringer nå. Den er gjeldende til 2019.

Høringsfristen på den regionale samferdselsplanen og kollektivtransportplanen er ut året.

3. Det planlegges ny samling i pendlerforeningen før jul. Dette med tanke på å skape en god julestemning på toget.