Referat fra årsmøtet 2014

Møtet blei holdt 15. desember 2014 kl 07.12 til 07.45 i cafèvogna på morgentoget mellom Marnardal stasjon og Kristiansand stasjon.

Det var omkring 18 frammmøtte.

Terje Høyland ledet møtet.

Han orienterte også om arbeidet i året som gikk, bla.a. arbeidet med å få flere avganger. Vi har bl.a. hatt møte med stortingsrepr. i transportkomitèen Hans Fredrik Grøvan. Kom også inn på nettløsninga for meldinger om forsinkelser, som fremdeles er noe mangelfull.

Roald Stallemo fra NSB orienterte om diverse fra NSB. Han forklarte blant annet litt om hvorfor de nye rutetidene har blitt slik de nå er. Det er bra at det er blitt økt frekvens, men det kan være noe mer utsatt for forsinkelser når togene kommer heilt fra Oslo eller Stavanger.

Det kom ellers fram at medlemmene var fornøyd med at det nå var blitt økt frekvens. De fleste mente imidlertid det var uheldig at tog nr. 2 på morgenen nå gikk nesten en time seinere enn før. Det vil være en fordel om dette kunne være i Kristiansand før kl. 09.00.

Leder Terje Høyland tok ikke gjenvalg. Jørgen Sæbø blei valgt til ny leder. Nytt styremedlem blei Helge Mjåland. Terje Høyland blei takket for god innsats gjennom mange år.

Framover bør det fra pendlerforeninga blant annet arbeides for å ruste opp de stasjonene som ikke er rustet opp, slik at perrongene holder dagens krav. Da vil det være mulig for alle tog å stoppe og greit for alle og gå av og på togene.

Ref ; J. Sæbø.

Lenke til referat (PDF format)