Sanntidsinformasjon til besvær

Sanntidsinformasjon på NSB.NO har over lengre tid vært ustabil. Når togene er i rute viser den ofte rett informasjon men når det oppstår avvik svikter også sanntidsinformasjonen. Som faste kunder av NSB forventer vi korrekt trafikkinformasjon, spesielt når det oppstår forsinkelser. Informasjonen på nettsidene til NSB er ofte eneste tilgjengelige kilde, når den viser feil informasjon blir situasjonen for kundene vanskelig.

Manddag 27. mai var meldingen: «Det er problemer med signalanlegget mellom Kongsberg og Nordagutu. Det vil bli forsinkelser på strekningen.» Resultatet av flere søk på sanntidsinformasjon vises under:

Tidspunkt Melding
12:09 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
12:15 I rute ved Kongsberg
12:35 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
12:54 I rute ved Nordagutu
13:04 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
13:09 I rute ved Bø
13:33 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
13:42 I rute ved Drangedal
13:57 I rute ved Neslandsvatn