Sanntidsinformasjon til NSB og Jernbaneverket

Når toget er forsinket er NSB.no et naturlig sted å slå opp. Dessverre har mange erfart at informasjon ikke er tilgjengelig eller er direkte feil. Pendlerforeningen har over flere år rapportert inn feil og mangler men først nå i vår har NSB og Jernbaneverket grepet fatt i problemet. Det er avdekket flere feil i NSB sine systemer og rutinesvikt hos Jernbaneverket.
Fram til feilene er rettet opp er det NSB og Jernbaneverket sine apper på på Iphone/Android som gir den beste informasjonen.