Sørlandsbanen 75 år

-75 år er en milepæl for Sørlandsbanen, som har vært svært viktig for bosettingen i bygdene. Banen har spilt en vesentlig rolle for effektiv persontransport og gods, og denne begivenheten må vi selvsagt markere, sier markedsansvarlig på Sørlandsbanen Dag Brekkan.

Fredag den 21. juni klokken 10:30 markerer NSB 75-årsjubileet med appell fra leder i Jernbaneforum Sør Thore Westermoen på Kristiansand stasjon klokken 10:30. I tillegg utfører Naturvernforbundet aktiviteter i utvalgte tog på Sørlandsbanen og Arendalsbanen.