«Sterk harme»

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte onsdag «sterk harme» mot utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær Geir Pollestad som legger bort planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen.

Samferdselsminister Marit Arnstad må nå svare på spørsmål fra Høyres Peter Gitmark. Hvorfor frarøver hun regionen og Sørlandsbanen to-timers frekvens på dagtogene?

For pendlerforeningen er kravet om to-timers frekvens absolutt. Skal toget fortsatt være attraktivt må tilbudet bli bedre. NSB sier det selv: «Frekvens, reisetid og enkelhet er viktigst»