Arbeid på jernbanen neste år

Pendlerforeninga skreiv brev til nsb og jernbaneverket om arbeidene på jernbanen i 2017. Vi har fått følgende svar:

«Det er riktig at Jernbaneverket neste år skal gjennomføre omfattende vedlikeholdsarbeider på Sørlandsbanen, herunder fornyelse av kontaktledning. Dette vil innebære periodevise stengninger av linjen der arbeidene pågår.

Også vi stiller oss positive til de vedlikeholds- og fornyelsesarbeider som både er planlagt og som allerede pågår. Men vi har tatt opp med Jernbaneverket at arbeidet må gjennomføres på en måte som i minst mulig grad berører de togreisende, og i mindre grad enn det i utgangspunktet er planlagt. Det pågår fortsatt en dialog mellom NSB og Jernbaneverket om dette.

Slik arbeidet pr i dag er planlagt, vil det imidlertid i liten grad gå ut over pendlertrafikken til / fra Kristiansand første del av 2017. Dvs. at togene 708 og 723 skal kjøres uhindret av arbeidet. I perioden 11.12.16 til 09.12.17 vil det mellom kl. 12.25 og 17.45 mandag – torsdag kjøres buss for tog mellom Moi og Egersund. Det vil berøre togene 715, 719, 724 og 730. Det er i tillegg planlagt arbeider mellom Moi og Kristiansand mandag – torsdag fra 2.kvartal 2017 til 09.12.17. For disse arbeidene har Jernbaneverket foreløpig ikke avklart konsekvensene for toggangen, men NSB har gitt tilbakemelding om at arbeidene må ta hensyn til pendlertrafikken og at tog utover 715, 719, 724 og 730 ikke må berøres.

Hilsen
Andreas Hægstad Plansjef, NSB Trafikk og Plan»

Det ser altså forholdsvis positivt ut for oss som pendler til jobb på denne strekningen.

Vest-Agder pendlerforening