Informasjon om overgang fra Vy til Go-Ahead

Det nærmer seg overgangen til ny operatør på vår togstrekning. Den skjer 15.12. Pendlerforeninga hadde i går 19.nov. møte med to repr. for Go-Ahead. Vi opplevde at det var positive signaler til mye av det vi tok opp, og at Go-Ahead er opptatt av å gjøre det best mulig for pendlerne og andre passasjerer. Det er imidlertid lite trolig at det kan bli store forbedringer første året. Det blir svært lite endringer første året.

Noen punkter fra informasjonen vi fikk.

Vi kan bruke Vy-appen som før til bilettkjøp m.v. Den skal brukes etter overgangen også. På sikt vil Go-Ahead utvikle sin egen app.

Det blir ingen ruteendringer første driftsår.

Av nettsidene har det sett ut til at vi måtte begynne å kjøpe plassbilletter. Det er ikke riktig. Vi som kjøper måneds eller ukesbilletter forholder oss akkurat som før.

Vi regner med at vi kan fortsette med morgenkaffe i kafèvogna første tirsdag i måneden.

Vi legger ved referat fra møtet.Møte Vest-Agder Pendlerfor og Go-Ahead nov2019b