Tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen er utsatt

Tildeling av trafikkpakke utsatt.

Tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen vil skje i oktober i år. Jernbanedirektoratet trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene. Oppstarten med togtrafikken i pakke 1-sør vil dermed skje 15. desember 2019.

Lenke til nyhetssak hos Jernbanedirektoratet: Tildeling utsatt.