Totimers frekvens må vike for sovevogner

I følge Lindesnes avis bestemte nylig Samferdselsdepartementet at det ikke var aktuelt å slutte å kjøre dyre sovevogner på Sørlandsbanen.

I følge samme avis vil politikere på Sørlandet kjempe videre for bedre togtilbud. Ordfører Helge Sandåker i Marnardal og leder i Jernbaneforum Sør, Thore Westermoen, vil kjempe videre. Westermoen sier til avisen at han er «provosert over departementets fredning av sovevognene».

For Vest-Agder Pendlerforening ville totimers frekvens på dagtogene gitt et stort og kjærkommet løft i togtilbudet. Vi støtter Sandåker og Westermoen fullt ut i deres arbeid for et bedre togtilbud.