Kampanje: 40 prosent rabatt på månedskort

Go-Ahead ønsker å møte den nye arbeidshverdagen mange har, og gir deg derfor 40 prosent rabatt på 30 dagers periodebillett på Sørtoget*. Billetten kjøpes enkelt i Go-Ahed sin app.

Slik kjøper du billetten

  • Last ned Go-Ahead-appen via Google Play eller App Store.

  • Søk opp strekningen du vil at billetten skal gjelde for.

  • Trykk på fanen Periodebillett og deretter 30 dagers-billett.

Tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen er utsatt

Tildeling av trafikkpakke utsatt.

Tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen vil skje i oktober i år. Jernbanedirektoratet trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene. Oppstarten med togtrafikken i pakke 1-sør vil dermed skje 15. desember 2019.

Lenke til nyhetssak hos Jernbanedirektoratet: Tildeling utsatt.

Referat fra årsmøtet 2014

Møtet blei holdt 15. desember 2014 kl 07.12 til 07.45 i cafèvogna på morgentoget mellom Marnardal stasjon og Kristiansand stasjon.

Det var omkring 18 frammmøtte.

Terje Høyland ledet møtet.

Han orienterte også om arbeidet i året som gikk, bla.a. arbeidet med å få flere avganger. Vi har bl.a. hatt møte med stortingsrepr. i transportkomitèen Hans Fredrik Grøvan. Kom også inn på nettløsninga for meldinger om forsinkelser, som fremdeles er noe mangelfull.

Roald Stallemo fra NSB orienterte om diverse fra NSB. Han forklarte blant annet litt om hvorfor de nye rutetidene har blitt slik de nå er. Det er bra at det er blitt økt frekvens, men det kan være noe mer utsatt for forsinkelser når togene kommer heilt fra Oslo eller Stavanger.

Det kom ellers fram at medlemmene var fornøyd med at det nå var blitt økt frekvens. De fleste mente imidlertid det var uheldig at tog nr. 2 på morgenen nå gikk nesten en time seinere enn før. Det vil være en fordel om dette kunne være i Kristiansand før kl. 09.00.

Leder Terje Høyland tok ikke gjenvalg. Jørgen Sæbø blei valgt til ny leder. Nytt styremedlem blei Helge Mjåland. Terje Høyland blei takket for god innsats gjennom mange år.

Framover bør det fra pendlerforeninga blant annet arbeides for å ruste opp de stasjonene som ikke er rustet opp, slik at perrongene holder dagens krav. Da vil det være mulig for alle tog å stoppe og greit for alle og gå av og på togene.

Ref ; J. Sæbø.

Lenke til referat (PDF format)

Ruteplan fra 14. desember

Ruteplanen fra 14. desember er nå tilgjengelig fra nettsidene til NSB.

Oppsummert så merker vi mest til at ettermiddagstogene får litt senere avgang fra Kristiansand (dagens tider i parantes) 14.08 (14.04) og 16.15 (16.06) samt at vi får en ny avgang kl. 19.13. Siste tog blir 21.15 (20.15).

Om morgenen er toget inne tre minutter før 7.42 (7.45). For neste tog blir der en merkbar endring, en time og sju minutter senere inne i Kristiansand 9.46 (8.39).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Fra 14. desember blir det flere togavganger på Sørlandsbanen.

Fra desember skal antall avganger på hverdager økes fra fem til åtte mellom Oslo og Kristiansand, og fra fire til sju mellom Oslo og Stavanger. Frekvensen skal også øke noe i helgene.

– Dette vil bli bedre for alle og vil gi jobbpendlerne en ny og bedre hverdag, sier Solvik-Olsen.

Les hele artikkelen hos NRK Sørlandet http://www.nrk.no/sorlandet/flere-togavganger-pa-sorlandsbanen-1.11936961

Pendlertoget er best

Pendlertoget er best

Fra og til Nodeland er det mellom 500-600 reisende hver uke, på hele strekket er det 2500 i måneden som tar toget på morgenen og tilbake om ettermiddagen.

– Behagelig, sosialt og raskt, oppsummerer Gloria Berglund fra Finsland.

Les hele artikkelen hos Jeg kjører grønt.

God sommer

For de fleste er skolen slutt og mange av oss som reiser med tog er på ferie i store deler av juli. Derfor tar vi en pause og vil ikke varsle om forsinkelser eller andre hendelser i juli.

Med ønske om en fortsatt god sommer.

Opprettholder dagens stoppmønster

En særdeles hyggelig påskehilsen fra NSB som forsikrer Pendlerforeningen om at flere avganger på Sørlandsbanen ikke vil føre til færre stopp og nedlagte stasjoner på Sørlandet.

Dag Brekkan i NSB sier det ikke blir færre stopp på Sørlandet som følger av flere avganger.
– På strekningen vest for Kristiansand vil vi opprettholde dagens stoppmønster. Det tror vi er en god nyhet for Pendlerforeningen, sier markedsansvarlig for Sørlandsbanen og Jærbanen Dag Brekkan.

Les hele artikkelen på NRK Sørlandet