Ruteplan fra 14. desember

Ruteplanen fra 14. desember er nå tilgjengelig fra nettsidene til NSB.

Oppsummert så merker vi mest til at ettermiddagstogene får litt senere avgang fra Kristiansand (dagens tider i parantes) 14.08 (14.04) og 16.15 (16.06) samt at vi får en ny avgang kl. 19.13. Siste tog blir 21.15 (20.15).

Om morgenen er toget inne tre minutter før 7.42 (7.45). For neste tog blir der en merkbar endring, en time og sju minutter senere inne i Kristiansand 9.46 (8.39).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.